Ön Bilgilendirme Formu

PRELİMİNARY INFORMATION FORM
1. INFORMATION ON THE PARTIES
1.1. FİDELLE INFORMATION:
Title: FIDELLE MÜCEVHER VE TAKI AKSESUAR SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI will be reffered as FİDELLE. (MERSİS NO: 0387108952600001)
E-mail: fidelle@fidelle.co
Address: Ayazaga Mh. Mımar Sınan Sk. Seba Office Boulevard D BLOK K.8 K.No. 21 No.58 Sarıyer/İstanbul

Phone: +90 212 577 75 21

1.2. CONSUMER INFORMATION:

Recipient information will be included in the payment page.

2. INFORMATION ON CONTRACT SUBJECT PRODUCTS:

This section explains the products or the basic features of the products that are the subject of the contract. Price information is included in the payment page.
In accordance with the Consumer Protection Law 6502, your order shall be delivered to the cargo company authorized on behalf of FİDELLE within three (3.) days as of the date that your order is received by the FİDELLE.3. VALIDITY DATE:

All of the information and pledges presented to the consumer concerning the product or service on this form shall be valid untill offer date. It is hereby notified that after this date the FİDELLE shall not adhere to the information and pledges presented on this form. At the end of the offer date if the product or service that has been purchased by the CONSUMER is not available in the FİDELLE’s supplier company stocks and there is no product of equal quality and price, the FİDELLE reserves the right to refund the amounts paid by the CONSUMER.4. RIGHT TO WİTHDRAW:

The CONSUMER has the right to refuse the PRODUCT by forfeiting the contract without undertaking any legal or punitive responsibility and without providing any reason within 14 (fourteen) days as of the date that they or third parties specified by the CONSUMER takes delivery of the PRODUCT. In distant contracts concerning the provision of services, this period starts as of the date that the contract is signed. However the CONSUMER may exercise their right to forfeit in the period from establishment of the contract until the delivery of the product.
In order for the right to forfeit to be exercised, the FİDELLE must be informed through the fax, telephone or e-mail address specified above within the 14 (fourteen) day period and the product must be unused in the framework of provision 15 titled “Exceptions to the Right to Forfeit” and article 8 of the distant sales contract signed in electronic form between the parties. The procedures for returning in the scope of forfeit right have been specified in detail additionally under the distant sales contract.
If the CONSUMER exercises their right to forfeit, they must return the product to the FİDELLE or the supplier or to an authorized individual through the Cargo company under contract with the FİDELLE within 10 (ten) days as of the date that the above mentioned notification was sent. If the CONSUMER does not send the product to the FİDELLE or the supplier or an authorized individual that is the subject of the notification that the CONSUMER has sent exercising their right to forfeit, within 10 (ten) days as of notification their right to forfeit shall be considered invalid.
If the returned product is sent through the contracted cargo company, the expenses generated from exercising the right to forfeit shall belong to the FİDELLE. If the product is sent through a cargo company other than the one under contract with the FİDELLE the cargo expenses for the returned product shall belong to the CONSUMER.

5. EXCEPTIONS TO THE RIGHT TO FORFEIT:
Unless decided otherwise by the parties, the CONSUMER shall not exercise their right to forfeit in the following contracts:

a) Contracts concerning products or services for which the price changes due to fluctuations in the financial markets and therefore are not under the control of the FİDELLE or supplier,

b) Contracts concerning products that are prepared according to the CONSUMER’s requests and personal needs,

c) Contracts concerning products that can spoil quickly or may exceed expiration dates; single use products in terms of their nature, software and programs that could be copied,
d) Contracts concerning delivery of products that are not suitable to be returned for health and hygiene reasons due to protective elements like packaging, tape, seals, etc. being opened after delivery,

e) Contracts concerning products that mix with other products after delivery and cannot be separated due to its nature,
f) Contracts concerning books, digital content and computer consumables presented in material format if their protective elements like wrapping, tape, seals, packaging etc. have been opened,

g) Contracts concerning the delivery of periodical publications like newspapers and magazines other than those supplied under subscriber contracts,
h) Contracts concerning the utilization of spare time for the purpose of accommodation, transporting possessions, car rental, supplying food and drink and entertainment or resting that has to be done on a certain date or in a certain period,
i) Contracts concerning services executed immediately in electronic setting or non material goods delivered to the CONSUMER instantly,
j) Contracts concerning services that start to be executed with the CONSUMER’s confirmation before the forfeit right period has ended.

6. VALIDITY:
This pre information form shall gain validity and effect when it is read and accepted by the CONSUMER in electronic setting. The establishment of a distant sales contract shall only be started once this pre information form is read and accepted by the CONSUMER.

7. AUTHORIZED COURT:
The CONSUMER may submit complaints and objections to the authorized Consumer Arbitration Committees for amounts within the limits announced per the Ministry of Customs and Trade and relevant laws and to the İstanbul Consumer Courts and Execution of Debt Offices for amounts that exceed these limits.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU
1. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER
1.1. FİDELLEYA İLİŞKİN BİLGİLER
FIDELLE MÜCEVHER VE TAKI AKSESUAR SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI (FİDELLE) olarak anılacaktır.) (MERSİS NO: 0387108952600001)
E-mail: fidelle@fidelle.co
Adres: Ayazaga Mh. Mimar Sinan Sk. Seba Office Boulevard D BLOK K.8 K.No. 21 No.58 Sarıyer/İstanbul

Telefon: +90 212 577 75 21

1.2. TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER:
Alıcı bilgileri ödeme sayfasında yer alacaktır.
2. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ:

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Fiyat bilgileri ödeme sayfasında yer almaktadır.
Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak siparişin FİDELLE'e ulaştığı tarihten itibaren en geç üç (3) iş günü içinde FİDELLE adına yetkilendirilmiş kargo firmasına teslim edilir.

3. GEÇERLİLİK SÜRESİ:

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak tüketiciye sunulan tüm bilgiler ve vaatler sipariş tarihine kadar geçerli olup bu günden sonra FİDELLE tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Sipariş tarihinden sonra TÜKETİCİ tarafından satın alınmış ürün ya da hizmetin FİDELLE’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde FİDELLE’nın, TÜKETİCİ’nin ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

4. CAYMA HAKKI:
TÜKETİCİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı veya TÜKETİCİ tarafından gösterilen üçüncü kişinin malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.
Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde FİDELLE’e yukarıda bildirilen faks, telefon veya e-posta adresine bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin “Cayma Hakkının İstisnaları” başlıklı 15. madde hükümleri ve taraflar arasında elektronik ortamda imzalanan mesafeli satış sözleşmesinin 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri ayrıntılı olarak ayrıca mesafeli satış sözleşmesinde de yer almaktadır.
TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünü FİDELLE’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması yolu ile yukarıda anılan bildirimin yöneltildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde FİDELLE’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri gönderilmesi gerekmektedir. TÜKETİCİ cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı FİDELLE’ya veya sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermediği durumda, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.
İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar FİDELLE’e ait olacaktır. Cayma hakkının kullanımında FİDELLE’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır.

5. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI:
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, TÜKETİCİ aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz,

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve FİDELLE veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
b) TÜKETİCİ'nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar,
d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
i) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ'ye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler,
j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ'nin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6. GEÇERLİLİK:
İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildiğinde geçerlilik ve yürürlük kazanır. İşbu ön bilgilendirme formu, ancak TÜKETİCİ tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME:
TÜKETİCİ; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ve ilgili mevzuat gereğince ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde yetkili Tüketici Hakem Heyetlerine, bu değerleri aşan durumlarda İstanbul Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'ne yapabilir.